O nás

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH MATICE SVATOKOPECKÉ, SPOLKU

 

(dříve občanského sdružení) při bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 

 

 

Matice svatokopecká, spolek založený v roce 1923 P. Arnoštem Vovsem, OPraem. a po zrušení v 50. letech obnovený v roce 1991 jako občanské sdružení, všestranně přispívá k šíření věhlasu poutní baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Za členy se hlásí občané z pěti obcí svatokopecké farnosti, (nejenom) moravští poutníci a další obdivovatelé tohoto poutního místa.

Svými příspěvky a dary podpořili v uplynulých patnácti letech nejen nové osvětlení chrámového interiéru, ale i pořízení dvou nových a opravu stávajících zvonů (požehnány 22.8.2006). Katolický poutní dům na Svatém Kopečku, majetek Matice svatokopecké, byl v roce 2001 bezplatně převeden České katolické charitě, která jej adaptovala pro hospic. Výbor Matice svatokopecké vydal v roce 2001 rozsáhlou publikaci Pohledy do historie Svatého Kopečka (nyní již doprodána), pamětní list u příležitosti žehnání nových zvonů a několik pohlednic a obrázků; v listopadu 2010 pak publikaci Svatý Kopeček – genius loci. 

21. května 2010 byla slavnostně otevřena Poutní cesta s naučnou stezkou Svatý Kopeček - Svatý Hostýn a k ní vydána průvodcovská brožura a certifikát o absolvování pouti. Dvakrát ročně posílá svým členům Pozdrav, přinášející informace o činnosti Matice svatokopecké, připravovaných zájezdech na jiná poutní místa, exkurzích a přednáškách i další zajímavosti. Každoročně, před Svátkem Nanebevzetí Panny Marie, organizuje komentovanou prohlídku celého poutního areálu. V roce 2008 Matice zřídila v prostorách svatokopeckého chrámu přiléhajících k tzv. Bolestným schodům své Muzeum. Matice svatokopecká nechala svým nákladem v letech 2011 - 2013 obnovit a doplnit kamenné prvky a zrestaurovat sochařskou výzdobu před vstupem do baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku. Tím došlo k odstranění již závadného stavu v daném prostoru, který je části této významné kulturní památky a současně i k jejímu zachování pro další generace. Druhou zářijovou neděli se koná pouť členů Matice svatokopecké, spojená s výroční schůzí (valnou hromadou). Každou druhou sobotu v měsíci je v bazilice sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy. 2x ročně se pro členy pořádá duchovní obnova.

V roce 1732 – při oslavě stého výročí vzniku poutního místa a korunovace milostného obrazu římskými korunkami – udělil olomoucký biskup Otto Honorius Egkh Panně Marii Svatokopecké titul „Královna Moravy" a vyhlásil, že touto korunovací se stává Morava "královstvím mariánským". Matice svatokopecká chce trvale přispívat k dalšímu zvelebování tohoto krásného poutního místa – „ozdravovny duší".

K 1.11.2018 má Matice svatokopecká 338 žijících členů.