Kontakty

Adresa sídla a kontakty Matice svatokopecké, spolku

 

Matice svatokopecká, spolek 
Návrší Jana Pavla II. 1/1 
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček 
IČ: 64627641
Bankovní spojení: Pozor změna!!! Fio banka, a.s. č.ú.: 2601571772/2010

 

Předseda 

ThLic. Ján Mikolaj, PhD.
predseda@maticesvatokopecka.cz 

 

Místopředseda 

Ing. Bc. Rostislav Hainc
mistopredseda@maticesvatokopecka.cz

 

Jednatelka 

Yvona Fucimanová 
jednatel@maticesvatokopecka.cz 
Mobil: 733 386 135, 775 223 071 

 

Účetní 

Maria Haincová
ucetni@maticesvatokopecka.cz