Bohoslužby

Bohoslužby jsou kvůli rekonstruci v týdnu v klášterní kapli Norbertina u sester premonstrátek. V neděli jsou mše svaté slouženy v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce.

 

 Den   Mše svaté 
 Neděle  7:30;  9:00 ;  10:30;  15:00 
 Pondělí   9:00 
 Úterý   9:00 
 Středa  9:00
 Čtvrtek   9:00 
 Pátek   9:00;  18:00 
 Sobota   9:00 

 

Farníci mají možnost denně od pondělí do soboty včetně se zúčastnit bohoslužby v klášterní kapli Norbertina v 6:45 hod. spolu se sestrami premonstrátkami a každou sobotu v 15:30 hod. v kapli hospice.

Více o aktuálních bohoslužbách na webových stránkach farnosti Svatý Kopeček -  svatykopecek.cz

 

Mše sv. za živé i zemřelé členy Matice svatokopecké jsou slouženy většinou první pátek v měsíci v 9:00 hod., konkrétní termíny jsou následovní:

7.2. (čt v 9:00)

1.3. (pá 9:00)

5.4. (pá 9:00)

3.5. (pá 9:00)

9.6. (pá 9:00)

4.7. (čt 9:00)

2.8. (pá 9:00)

6.9. (pá 18:00)

6.10. (ne 15:00)

1.11. (pá 9:00)

6.12. (pá 9:00)