SOUSEDSKÁ SLAVNOST

08.02.2023 - 31.07.2024


zpět na všechny aktuality
Obrázek plakátu

SOUSEDSKÁ SLAVNOST

O Sousedské slavnosti na Svatém Kopečku u Olomouce

Cílem akce je propojit generace a aktivizovat zejména komunitu seniorů, kteří jsou nejvíce ohroženi sociálním vyloučením. Důležitým aspektem projektu je mezigenerační dialog, solidarita a ochota se podílet na společné věci. Projekt byl finančně podpořen Nadací Via v rámci dotačního titulu společnosti Kaufland Milion pro Olomouc.

O Sousedské slavnosti

Matice svatokopecká uspořádá v letošním roce 100. výročí svého založení sousedské setkání v poutním areálu svatokopecké baziliky Navštívení Panny Marie. Plánujeme celodenní program určený místním farníkům, obyvatelům místní městské části i všem příznivcům poutního místa. Cílem je vytvořit tradici sousedských setkávání a mezigenerační propojení účastníků (seniorů, rodičů s dětmi, mládeže, dospělých). Sousedská slavnost proběhne v srpnu 2023 v rámci Odpustkových slavností.

Tým a spolupráce

Akci organizují členové Matice svatokopecké, kteří pomáhají zvelebovat poutní místo ve svém volném čase formou dobrovolnické práce. Matice pořádala v minulosti řadu duchovních a kulturních akcí. Vedení spolku chce touto akcí více propojit místní komunitu s poutním místem a aktivizovat řadu dobrovolníků ve prospěch poutního místa.

Co plánujeme

  • divadlo pro děti
  • přednáška pro dospělé
  • koncert duchovní hudby
  • workshop
  • promítání dobových pohlednic
  • hra pro děti
  • tvořivé dílny
  • bohoslužba
  • komentované prohlídky poutního místa
  • výstava k výročí a působení Matice

O projektu Milion pro Olomouc

Společnost Kaufland ve spolupráci s Nadací Via vyhlašuje pravidelně otevřenou grantovou výzvu Milion pro …, jejímž cílem je podpora dobrých sousedství v místech, kde otevírá svou novou prodejnu. Chceme ve vašem okolí přispět k rozvoji komunitního setkávání a zvyšování kvality veřejného prostoru. V průběhu tří let věnujeme každý rok 333 333 Kč na vaše nápady. Pojďte spolu s námi změnit vaše okolí k lepšímu!

O projektu více na https://www.nadacevia.cz/nabidka-programu/fond-kaufland/milionpro/

CO VÁM NABÍZÍME

 • finanční příspěvek ve formě grantu až do výše 100 000 Kč
 • možnost účastnit se vzdělávacích seminářů Nadace Via
 • potravinový dar v případě pořádání akce pro komunitu
 • inspirativní setkávání se zástupci dalších podpořených projektů
 • podporu pracovníků nezávislé Nadace Via, která již 25  let podporuje v Česku komunitní život a poskytne vám svoje zkušené rady

JAKÉ PROJEKTY PODPOŘÍME

 • pořádání sousedských setkávání, slavností, swapů či kreativních akcí
 • vytváření venkovních i vnitřních míst k setkávání (např. altánky, pergoly, grilovací místa, hřiště)
 • nastartování provozu komunitních center, komunitních zahrad, komunitních dílen, re-use center
 • úprava zanedbaných míst či revitalizace parků
 • výsadba květin a stromů ve veřejném prostranství

 

Autor: Admin, Datum vložení: 11. 02. 2023 13:03